#social return

Menselijk kapitaal

Hoe krijgen we mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt (weer) aan het werk en mee in de samenleving? En waar moet je rekening mee houden als je deze mensen een plek wilt bieden binnen je bedrijf?

  • 11:30
  • 3
  • Talkshow