Emma Verheijke

Managing Partner bij Sinzer

Emma studeerde Internationale Betrekkingen in Utrecht en Australië, en raakte daarbij overtuigd van het belang om (beleids)effecten beter te kunnen voorspellen én te meten. Dit deed zij een tijd in de zorgsector, en specialiseerde zich in het visualiseren van data op zo’n manier dat er ook daadwerkelijk op gestuurd (en verbeterd!) kan worden. Binnen Sinzer zet Emma deze ervaring in om een verscheidenheid aan organisaties te helpen hun maatschappelijke impact te vergroten.

SINZER
Bij Sinzer geloven wij in een wereld waar organisaties er naar streven hun maatschappelijke impact net zo te verbeteren als het bedrijfsresultaat. Daarvoor is het belangrijk dat organisaties het meten van maatschappelijke impact net zo serieus nemen als het meten van de financiële prestaties. We zijn ervan overtuigd dat het meten van maatschappelijke impact meer is dan het schrijven van eenmalig rapport dat vervolgens in de la verdwijnt. Het managen van maatschappelijke impact moet een integraal onderdeel zijn van de dagelijkse operatie en strategie van iedere organisatie.

Met advies en het inzetten van onze Sinzer software tool voor impactmeting, helpen wij organisaties hun maatschappelijke impact te begrijpen, strategieën te ontwikkelen om de impact te managen en ambities om te zetten in concrete acties.