Kaj Morel

De Zaak van Betekenis

Kaj Morel (1971) is gepromoveerd sociaal psycholoog (TU Delft), identiteitsmarketeer, voormalig lector Identiteitsmarketing bij Saxion en medeoprichter en bestuurslid van de Stichting Betekeniseconomie in Twente. In 2010 schreef hij Identiteitsmarketing. Waarom wij bestaan, het eerste boek over identiteitsmarketing.

Als eigenaar van De Zaak van Betekenis wil hij met mensen en organisaties de omslag naar de betekeniseconomie maken door middel van identiteitsmarketing. Identiteitsmarketing draait om het willen zijn van een onderscheidende, van binnenuit gedreven organisatie waarvan het bestaansrecht voor iedereen duidelijk is. Een organisatie die duurzaam rendeert voor alle betrokkenen: medewerkers, klanten en samenleving. Middels identiteitsmarketing geven organisaties vorm aan de betekeniseconomie. Deze economische benadering stelt het belang van de gemeenschap voorop en stelt gewetensvol handelen centraal. Dat is goed nieuws, want juist die ondernemingen die gericht zijn op het belang van anderen blijken het meeste geld te verdienen. Hoe mooi is dat?

Met de Stichting Betekeniseconomie in Twente streeft Kaj de overgang naar een betekenisvolle samenleving in Twente (en Nederland) na door:
• Mensen bewust te maken van wat de betekeniseconomie inhoudt en betekent;
• Ervaringen uit te wisselen over het in de praktijk brengen van de betekeniseconomie;
• Experimenteren rondom de betekeniseconomie te initiëren en initiatieven met betrekking tot de betekeniseconomie te faciliteren.
De uitgangspunten van de betekeniseconomie zijn verwoord in het Handvest van de Betekeniseconomie.